1 juli 2010

Öresundbron 10 år och språksvårigheter

Idag är det 10 år sedan Öresundsbron invigdes!
Grattis grattis säger jag!
De flesta som bor här nere tycker att det är det bästa som hänt här i regionen på många år och instämmer gärna i hyllningskören.

Brons tillkomst har betytt och betyder mycket för den fortsatta integrationen mellan våra två länder men mycket återstår att göra bland annat måste en hel del skattetekniska frågor
lösas men det ska jag inte gå in på här och nu.

I dagens regionala radioprogram, Radio Malmöhus, uppmärksammas naturligtvis 10-åringens tillkomst och man tar bland annat upp en del språkliga frågor.
Man säger till exempel att språksvårigheterna mellan våra brödraländer ökat och det idag är mest de äldre som fortfarande klarar av att förstå danska språket. Jag kan själv till viss del instämma i detta. Danskar har en förmåga att slarva med uttalet av konsonanter, ja rent av nästan helt utesluta dem och så är det ju det här med deras räkneord som verkligen kan vara förbryllande för en oinvigd.

Men hur är det nu? Varför klarar de äldre bättre av att förstå danskan?

För min egen del ligger det till så här: När TV kom in i mitt liv, det var 1957 som min far köpte vår första TV-apparat för att vara förberedd för den stora händelsen VM i fotboll 1958 trots att han själv egentligen inte var det minsta fotbollsintresserad.

Sveriges Radios utsändningar kunde de första åren inte ses här nere i Skåne utan vi var helt hänvisade till danskarnas TV-utsändelser. Här lades grunden till vårt kunnande i danska språket.
Vi tittade på underhållningsprogram med tex Otto Leisners "Pladeparade", en sorts föregångare till dagens musikvideos och där fick man höra och se allt från Rachel Rastenni (danska motsvarigheten till vår Thory Bernards), Svend Asmussen och Ulrik Neumann till ungdomsidolerna Cliff Richard osv.
Danskarna var även frikostiga med TV-teater och man gav med förkärlek pjäser av Holberg, Molière m fl klassiker och då på danska så klart och här var det inte frågan om någon textning, det gällde att lyssna och försöka hänga med. Allra svårast var det när man talade jylländska, jysk, där kunde det vara riktigt svårt att hänga med. Men vad gjorde man, det fanns ju inga alternativ - det fanns ju inte fler kanaler att zappa runt till!!

Förutom lektioner i danska och då även på dialekt, fick man lektioner i den klassiska litteraturen och vi såg till exempel "Den girige", "Den inbillade sjuke", "Jeppe på berget", "Ett dockhem", "Måsen" m fl klassiker.

Inte konstigt att man blev fena på att förstå det mesta, till och med räknespråket klarade man och det var ju tur det för på 50-talet åkte ju vi skåningar ofta till Danmark och handlade smör och margarin, socker, kassler och vad det nu kunde vara och då gällde det att hålla rätt på räkneorden så att man inte blev lurad...
(Ett tag gick det inte mindre än 16 passagerafartyg mellan Skåne och Själland, men det är en annan historia det.)
Detta är, mina vänner, en av orsakerna till att vi som är äldre är bättre rustade för att förstå danska språket.